OptimizaR laktat svømmetest

Intro

Gør det lettere at målrette og optimere din træning.

Benyt dig af fordelene som en svømmelaktattest kan give dig:

 • en bedre oversigt over dine svømmeres aerobe og anaerobe kapacitet samt anaerobe tærskel
 • mere præcis information for at definere dine svømmeres træningsmål
 • individualiserede træningsintensiteter for at opnå dine svømmeres træningsmål
 • en grundig gennemgang af testresultaterne af Ragnar

Vær velkommen at tage kontakt til Ragnar

INFORMATION

ANVENDELSEN

Hvordan anvendes testresultaterne i træningen?

Filosofi og fremgangsmåde

Min filosofi

En laktattest kan aldrig stå alene.

Hvis du vælger at samarbejde med mig, går du ind i en procesorienteret tilgang.

Min tilgang er at teste, analysere og implementere i samarbejde med dig som træner.

Følgende ting er vigtige at have fokus på:

 • involvere svømmeren og træneren for at forstå sammenhængen mellem testning og træning
 • at forklare og have samtaler med træneren om, hvordan testresultaterne på bedste vis implementeres og anvendes i træningen
 • at have kontakt med træneren efter testudførslen for at optimere yderligere anvendelse af testinformationerne

Billede

Min holistiske fremgangsmåde

For at få det bedste forløb for udvikling skal alle testresultaterne tages i betragtning.

I samarbejde med mig bliver der lagt en strategi for hvad og hvordan din træning kan optimeres.

Dette gøres ved at kigge testresultaterne i sin helhed og gå procesorienteret til værks.

Eksempler på fremgangsmåder for test og træningsforløb:

 • Korttids forløb med en opstartstest og en evalueringstest med 8-12 ugers mellemrum
 • Mellemlangt forløb med 2-3 test over en sæson eller et år
 • Langtids forløb med 2-3 test om året i 2-3 år med en langsigtet udviklingsplan

Dine forslag og ideer er vigtige for mig. Et konstruktivt samarbejde er vigtigt for at finde den bedste løsning for dig og dine svømmere.

Priser

Pris 1399 kr pr. svømmer, ved minmum tre svømmere sammen. Inkluderet i prisen:
 • testforklaring og testforberedelser inden testen
 • laktatmålinger med Biosen, laboratorie laktatmåleapparat
 • testanalyser igennem INSCYD analyseplatform
 • gennemgang af testresultaterne for trænere og svømmere, individuelt og/ eller i grupper
 • trænersamtale om implementering af testresultaterne i din træning, i sin helhed
 • samtale omkring træningsmål for hver enkelt svømmer, hvor ligger svømmerens potentiale?
 • forklaring af træningsintensiteterne og anvendelse af disse i din træning
 • kontakt til dig for at sikre at implementeringen sker på en god måde efter testens gennemførelse

Kontakt Ragnar for et godt tilbud til dig

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System