Anvendelse af testresultaterne

OptimizaR´s træningsfilosofi om hvordan du anvender testresultaterne som træner.

OptimizaR´s holdningen til testresultater er, at de aldrig står alene i udarbejdelse og planlægning af din træning.

At kunne implementere testinformationen i din daglig træning er her, hvor kan tilbyde min store erfaring og mine kompetencer.

Derfor gennemgår jeg altid testresultaterne nøje sammen med dig, for at du får en forståelse af resultaterne og for,hvordan du kan anvende dem i din træning med dine svømmer.

Individualiseret træning med individualiserede træningsintensiteter er nøglen til at opnå træningsmålene på mellem og lang sigt.

Er du nysgerrig, så læs endelig videre for at få mere at vide.

Individuelle træningsintensiteter.

Hvad gør du typisk når du skal definere træningszoner for den enkelte svømmere?

Den praktiske tilgang er at definere træningszoner ud fra personlige rekorder, 2000m-test eller andet.

Hvordan gør OptimizaR?

Træningsintensiteterne hos OptimizaR bliver defineret ud fra den enkelte svømmers fysiologiske kapaciteter.

Derfor er de meget mere nøjagtige og specifikke i forhold til at træne og påvirke kapaciteterne i den rette retning for at opnå svømmernes træningsmål.

Forklaring på dette er, at selv om to svømmere har den samme 100m PB, kan de producere energien på forskellige måder, dvs. fordelingen på aerob og anaerob energiproduktion er ikke den samme.

Derfor er det vigtigt at tage hensyn til den enkelte svømmers aerobe-og anaerobe kapacitet ved definition af træningsintensiteter.

Dermed er det muligt at individualisere træningsintensiteterne for at finde den rette træningsstimuli for at få en større gevinst ud af træningen.

Du som træner kan have indflydelse på, hvordan træningsintensiteterne bliver defineret ud fra din træningsfilosofi.

Billedet viser et eksempel på OptimizaR´s definition af træningsintensiteter.

Hvordan defineres træningsintensiteterne?

For at definere individuelle træningsintensiteter bruger jeg anbefalingerne for laktatkoncentration, % af VO2max og % af VLamax. Se billedet.

1. Laktatkoncentrationer.

I litteraturen (Mader et.al) anbefales at laktatkoncentrationen ved lav intensitets belastninger (udholdenhed) skal ligge mellem 1,0-1,6mmmol/l. Det er muligt at definere svømmetider ud fra disse anbefalinger. Hvor belastningen skal ligge, afhænger af svømmerens træningsmængde og maximal laktatkoncentration.

2. % af VO2max (aerob kapacitet)

For at sikre at den aerobe træningsstimulering er høj nok kan der anvendes % af VO2max. Denne procent viser hvor høj en grad VO2max systemet bliver påvirket. Dette har en betydning både for lav intensitetsbelastninger og for høj intensive interval belastninger. Har du ikke viden om dette kan den aerobe træningsstimulans enten være for høj eller for lav og dermed ikke få den ønskede udvikling i træningen.

3. % af VLamax (anaerob kapacitet)

For at sikre at den anaerobe træningsstimulering er høj nok anvendes % af Vlamax. Denne procent viser i hvor høj grad VLamax systemet bliver påvirket. Denne påvirkning i % har en betydning både for højintensitetsbelastninger afhængig af, om du ønsker at løfte, stabilere eller sænke din VLamax (anaerob kapacitet) Har du ikke viden om dette, kan den anaerobe træningsstimulans enten være for høj eller for lav og dermed ikke få den ønskede udvikling i træningen.

Med denne viden kan der udarbejdes et effektivt træningsprogram for dine svømmere.

Effektiv HIT-intervaltræning.

Ved at bruge informationen fra figuren på billedet kan du designe den rette træningsbelastning til svømmernes intervaltræning, især i HIT-træningsbelastninger. Det afhænger af træningsmålet, som f.eks. om du vil sænke eller stabilisere VLamax i din HIT-træning.

Først finder du det pace, du gerne vil bruge, "VO2max pace" (lilla linie). Her kan man aflæse, hvad laktatsstigningsraten er pr. min ved dette pace. "Lactat shuttle pace" fortæller dig hvor stor din lakatnedbrydningsrate er (grøn linje).

På billedet er der et eksempel på en træningsbelastning, hvor laktatstigningsraten og laktatnedbrydningsraten har et forhold 1-til-1 for træningsbelastning (Vo2max pace) og aktiv restitution (Laktat-shuttle-pace).

Afhængigt af træningsmålet kan du indstille forholdet mellem belastning og aktiv hvile, som du ønsker. For eksempel 1:2, 1 minut arbejde med 2 minutters hvile ved at anvende denne kurve.

Tilbage til svømme forside

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System