Undgå disse fejl ved anvendelse af faste træningsmodeller i din træning

Publiceret: 28-06-2023 11:34

Emne: Hvorfor det ikke er optimalt at anvende faste træningsmodeller i din træning.

Temaet for et webinar jeg deltog i, var at belyse hvorfor man ikke skal anvende standardiserede træningsmetoder eller træningsmodeller.

De standardiserede træningsmetoder er f.eks. Pyramide Methoden, Polariseret Træning m.m. Træningsmodellerne som anvendes er 80/ 20 eller 90/10.
Anvendelse af træningsmetoder og -modeller er en simpel metode at styre sine træningsbelastninger på.

Men den kan være uheldig hvis der ikke tages højde for er, bl.a.:
- personens fysiologiske kapaciteter (VO2max (aerob kapacitet) og VLamax (anaerob kapacitet)).
- Træningsvolumen/ træningstid

Disse to faktorer spiller en afgørende rolle for at du får det udbytte af din træning afhængig af dit konkurrencemål.
Hvis ikke du tager højde for disse og kun anvender fastlagte træningsintensiteter (f.eks. % af AT/ % af FTP) vil sandsynligheden at du rammer forkert i din træningsstimulans, for den fysiologisk tilpasning du gerne vil opnå i forhold til dit konkurrencemål.

I stedet for skal du tage højde for:
- % påvirkning af din VO2max
- % påvirkning af din VLamax
- Forbrug af kulhydrater under din træning.

Hvor meget energi du bruger ved en given træningsintensitet i forhold til træningstiden.

I webinaret blev der forklaret 4 fejl du skal undgå i din træning.
Her er de 4 fejl, kort fortalt, du kan ikke skal lave, hvis du anvender fastlagte træningsmodeller/ -metoder.
Hvis du vil fordybe dig på dette emne kan du må du gå ind og kigge på webinaret https://inscyd.com/world-of-inscyd/?utm_medium=none&utm_source=direct

Fejl 1: Anvendelse af træningsfordelingsmodeller.

Der er gængse træningsmodeller anbefaler f.eks. træningstiden skal fordeles
a. 90% lav intensitet og 10% høj intensitet eller
b. 80% (av intensitet og 20% høj intensitet.
Ved atleter som har en rel. høj træningsvolumen (>10timer ) kan det have fatale konsekvenser, da træningstiden i HIT vil være alt for høj.

Fejl 2: Zone 2 er ikke altid den rigtige intensitet

Definition af denne zone vil typisk være % af noget, f.eks. FTP/ AT.
Formålet er at forbedre udholdenheden i denne zone2
Definition af denne tager ikke højde for hvor meget % af VO2 din intensitet din træning bliver påvirket med og heller ikke hvor meget energi du bruger pr. time ved denne intensitet.
Det kan en OptimizaR kapacitetsanalyse finde ud af for dig,
Mere fordybelse her: https://inscyd.com/article/why-fatmax-is-not-the-best-endurance-training-intensity-per-se/

Fejl 3: For lidt energi indtagelse

For at du kan få de rigtige træningstilpasninger skal der energi til.
Hvis du ikke får nok energi under og efter træningen kan træningstilpasninger udeblive.
Derfor er det vigtigt at vide hvor meget energi du forbruger under træningen. Dermed vil du også have energi til at gennemføre alle træningspas i løbet af ugen med den rigtige intensitet.
Denne viden kan en OptimizaR kapacitetsanalyse give dig.
For fordybelse klik her: https://inscyd.com/article/create-a-nutrition-plan-for-training-and-racing/

Fejl 4: Weekend Warrior fænomenet.

At træne hårdt og langt i weekenden er der mange der gør. For cykle træningen kan det godt være fint. Men for løb kan belastningen være så hård at muskler, sener, knogler får for hård en belastning at der over tid kan opstå skader.
Det er bedre at fordele belastningerne over ugen, selvom du gerne vil træne meget. Et morgenpas i ny og næ inden arbejde vil kunne give ekstra træningstid og påvirke din iltoptagelse.

Hvad skal du gøre for at undgå disse fejl?

Tag kontakt til Ragnar i OptimizaR. Han kan lave en kapacitetsanalyse (VO2max, VLamax, AT, Fatmax) på dig og derefter udarbejde en træningsplan der løfter dit niveau afhængig af dit konkurrencemål.

Sandsynligheden at du rammer rigtigt i din træning bliver større.
Dermed bliver din træning mere målrettet ud fra dit udviklingspotentiale for din konkurrence.

Hvis du vil fordybe dig i dette emne, vær velkommen at klikke på nedenstående link, hvor der gives fordybede forklaring på hvorfor det ikke altid er godt at anvende standardiserede træningsmetoder og træningsmodeller:
https://inscyd.com/article/polarized-training-vs-pyramidal-training/
https://inscyd.com/article/the-norwegian-method-how-to-apply-it-in-training/

9103
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System