Test for svømmere af OptimizaR

Formål med OptimizaR svømmetest

OptimizaR Svømmetest har to spor:

1. Svømmeteknik 

2. Svømme laktattest

Svømmeteknik - analyse og optimering

Formål:
At optimere en persons svømmeteknik i form af en teknikanalyse.

Udbytte:
Optimering af din svømmeteknik gennem en årsagsanalyse og konkret løsningsforslagt for den enkelte.

Indhold:

  • Synkron videooptagelser overvand og undervand af en 25m svømning, fra venstre og højre siden samt forfra.
  • En 30minutters seance med en teknikanalyse samt en teknikoptimering i vandet umiddelbart efter videooptagelserne.
  • Praktiske tips til teknikforbedring gives.
  • Digitalisering af videooptagelserne
  • Udlevering af samtlige videoklip til på USB-stik.

Se video herunder

Pris 999,00 kr. inkl. moms for en teknikanalyse i en stilart og dertilhørende teknikgennemgang og -øvelser.

Ønskes optagelser i flere end en stilart pr. svømmer meddeles dette ved bestillingen.

Få udarbejdet en træningsplan for svømning

Kontakt mig vedr. svømmetest

Svømme laktattest - analyse og optimering

Formål:
Definition af de rigtige træningsbelastninger for at du kan optimere din svømmepræstation igennem præcise definitioner af træningsintensiteter og dermed optimere din svømmespecifikke udholdenhed og kondition.

Hvorfor er testen enestående?
Ved måling af laktatkoncentration i blodet ved en given træningsbelastning får du informationer om, på hvilke træningsintensiteter du kan forbedre din svømmespecifikke kondition og udholdenhed.
Ud fra disse informationer kan træningsintensiteterne defineres individuelt og meget nøjagtigt, for at du kan træne specifikt ud fra din individuelle målsætning.
En individuel træningsplan på 8 uger udarbejdes ud fra testresultaterne.

Svømmetestens indhold:

  • En individuel introduktionssamtale inden testens start
  • En testgennemførsel i svømmebassin, 25 m eller 50 m bane
  • En evalueringssamtale med definition af dine træningsintensiteter ud fra testanalysen i overensstemmelse med dine målsætninger samt udarbejdelse af en træningsplan

Testbeskrivelse
Testen udføres som en trin-test. Det vil sige, at der startes med en relativ lav svømmehastighed ved en given svømmedistance. Svømmehastigheden øges gradvist for hver distance. For hvert belastningstrin måles din laktatkoncentration og puls. Testen afbrydes ved din maksimale svømmehastighed.

Pris for en svømmetest er 1.099,00 kr. som inkludere laktattest og 8 ugers træningsplan.

Kontakt mig vedr. svømmetest
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System