OptimizaR - Løbetest

Formål:
Definition af din fysiologiske profil. Hvordan er din kondition? Hvordan er din udholdenhed? Igennem iltoptagelsesmålingen og/ eller laktatmålinger defineres dine Aerobe
Tærskel(VT1) og Anaerob Tærskel(VT2). Derved kan de individuelle træningsbelastninger defineres for at du kan optimere din træning og forbedre din form.

Hvorfor er testen enestående?

Iltoptagelsestesten skal give dig de rigtige træningsværktøjer til at optimere din træning. Ved måling af indholdet af ind(V02)- og udåndingsluften(VCO2) gives individuelle udsagn om forholdet mellem ilt og kuldioxid ved en given testbelastning. Disse målinger giver dig informationer om, på hvilke træningsbelastninger du forbrænder fedt og kulhydrater optimalt.
Der igennem kan din kondition og udholdenhed defineres afhængig af din individuelle målsætning.
Ud fra disse informationer kan træningsintensiteterne defineres individuelt og meget nøjagtigt med det formål at træne mere effektivt og udnytte sin træningstid bedst muligt. 
Udfra din målsætning og fysiologiske profil udarbejdes en individuel træningsplan på 8 uger som er inkluderet i prisen.
Vi udfører også kun laktattest efter ønske.
 

Testbeskrivelse.

Testen udføres på løbebånd. Testen er en såkaldt trin-test. Det vil sige, at der startes med en lav udgangsbelastning hvorefter belastningen øges gradvist for hvert 3.- 5. minut. Testen udføres enten til en submaksimal eller maksimal belastningsgrad, det afhænger af målsætning. På hvert belastningstrin måles din løbehastighed, iltoptagelse og puls. Efter ønske kan der udføres laktatmålinger efter hvert belastningstrin. Afhængig af dit ambitionsniveau og præstationsniveai kan du vælge mellem to testtyper: Motionstest og Elitetest. Se skema nedenfor.
 
 
 

 

 
 
 
 
KONXION A/S